تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - زیست فناوری

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

زیست فناوری

سه شنبه 17 خرداد 1384

شكل گیری بیوتكنولوژی در كشور الزاما می بایست بر اساس تجربه كشورهای پیشگام در این تكنولوژی  باشد. این كشورها را نیز می وتوان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول كشورهای صاحب این تكنولوژی كه از تواننمندی كافی در ساخت ابزار و مواد لازم برخورداربوده و بنا براین توان ایجاد ، راه اندازی  و بكارگیری آزمایشگاههای متعدد را دارند. دسته دوم كشورهای در حال توسعه كه هرچند در این زمینه به پیشرفتهایی نائل آمده اند لیكن به نحوی از نظر این تكنولوژی (واردات ابزار و مواد) وابسته هستند . این وضعیت در كشورهای گروه دوم،   موجب محدودیتهایی  گردیده كه در نتیجه آن از   تعدد آزمایشگاههای بیوتكنولوژی اجتناب شده و  تنها  دو الی سه مركز بیوتكنولوژی بصورت مجتمع در دو الی سه وزارتخانه  در شاخه های مختلف علمی مشغول فعالیت هستند.  با توجه به سیاست دولت در استفاده  بهینه از سرمایه ها و امكانات كشور بنظر می رسد كه در توسعه و بكار گیری روشهای بیوتكنولوژی  نیز لازم است كه  با بكار بستن  سیاست تمركز نسبی و بهره گیری از تجربیات كشورهای گروه دوم    از پراكندگی نیرو و امكانات این بخش جلو گبری بعمل آید.[ سه شنبه 17 خرداد 1384 - 10:06 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| انجمن ] [تریبون آزاد , ] [+]