تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - نشست انجمن های مرتبط با منابع طبیعی کشور

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

نشست انجمن های مرتبط با منابع طبیعی کشور

سه شنبه 26 دی 1385

بسمه تعالی

روز دوشنبه 25/10/85 نشست انجمنهای علمی منابع طبیعی به همراه خبرنگارانی از روزنامه های همشهری و آینده نو و اعتماد ملی در محل دفتر ماهنامه طبیعت سبز تشکیل گردید.

هدف از تشکیل جلسه چگونگی ارتباط انجمنهای منابع طبیعی با خبرنگاران فعال در زمینه منابع طبیعی و انعکاس نظرات کارشناسی و علمی در روزنامه ها بود که در این خصوص مقرر گردید با نوشتن مسائل علمی و مستند و به دور از مسائل سیاسی, انجمنها در تنویر افکار عمومی و روشنگری و توجیه مسئولین نقش خود را ایفا نموده و خبرنگاران در انعكاس صحیح مطالب تلاش نمایند. در ادامه اکثر اعضای شرکت کننده در جلسه نگرانیهای خود را از بیلان منفی منابع طبیعی و بخصوص دست اندازی و تجاوز به پارکهای ملی و حتی به ایستگاههای تحقیقاتی ابراز داشتند. محترم شمردن قانون حفاظت از پارکهای ملی که در سال 1353 نوشته شده مورد تاکید جمع قرار گرفت و اهمیت این پارکها از نظر حفظ ذخایر ژنتیکی و فجایعی که در صورت بی‌توجهی به این ذخیره‌گا هها نصیب کشور می‌گردد مورد بحث واقع شد. امید است خبرنگاران حاضر در جلسه در آینده اطلاعاتی بیشتری در این ارتباط ارائه دهند

در این نشست آقایان دکتر شامخی از انجمن علمی جنگلبانی ایران, دکتر مخدوم از انجمن علمی ارزیابی محیط زیست, دکتر مقدم از انجمن علمی مرتعداری, دکتر رحمانی از انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع, مهندس اجلالی از انجمن علمی آبخیزداری ایران,مهندس نصرتی از جامعه جنگلبانی ایران, مهندس پورجوزی از انجمن علمی چوب و کاغذ و افلاکی خبرنگار روزنامه همشهری و خانمها جمشیدی خبرنگار روزنامه آینده نو و اعتماد ملی و مهندس ستایش مدیر مسئول مجله طبیعت سبز شرکت داشتند.

خبر دیگر اینکه:

 در شهریور سال جاری طرحی بنام طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور توسط تعدادی از نمایندگان به منظور اصلاح قوانین موجود و نگرش جامع تر به منابع طبیعی ارائه شده است. در این ارتباط انجمنهای علمی منابع طبیعی, انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و جامعه جنگلبانی در جهت اصلاح و بهبود طرح مذکور مطالبی را شامل یک مقدمه و نقدی بر اجزاء هر یک از مواد طرح تهیه و برای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال نمودند.[ سه شنبه 26 دی 1385 - 02:01 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : سه شنبه 26 دی 1385 - 02:01 ق.ظ]

[ پیام ()|| انجمن ] [عمومی , ] [+]