تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - گزارش جلسه

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

گزارش جلسه

چهارشنبه 14 تیر 1385

در روز دوشنبه 22/3/85 در محل سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری جلسه ای باحضور روسای انجمنهای مرتبط با منابع طبیعی و ریاست سازمان و ریاست شورای عالی جنگل با موضوع بررسی چالشها و فرصتهای منابع طبیعی تشكیل شد. 

در این جلسه 5/2 ساعته موارد زیر توسط روسای انجمن ها مطرح شد:

-    روند ناصحیح در چرخه مطالعه, تصویب و اجرای طرحها توسط سازمان و اجرای طرحها قبل از اینكه به صورت كامل كارشناسی شده باشند كه نتیجه آن شكست اكثر طرحهای اینچنینی است مثل طرح طوبی, طرح حرم تا حرم, طرح تعادل دام و مرتع و....

 -    ضعیف بودن جایگاه سازمان جنگلها در هیات دولت و غیر متخصص بودن مسئولین و دست اندر كاران منابع طبیعی و افرادی كه در مورد منابع طبیعی اظهار نظر می‌كنند.

-    عدم وجود یك سیستم نظارت و ارزشیابی در سازمان  و در كشور برای بررسی طرحهایی كه با بودجه های كلان اجرا شده یا در دست اجرا هستند

-        كاهش اعتقاد به تحقیقات و عدم ارتباط صحیح و پایدار بین بخش اجرا  و موسسات و مراكز تحقیقاتی

-        اشتباه در دیدگاه های مسئولین و كارشناسان در گذشته و عدم توجه به مردم محلی و روستائیان و نیازهای معیشتی آنها

-        انجام مطالعات تكراری در بسیاری از مناطق توسط شركتها و افراد وابسطه به سازمان و توقف در مطالعات

-    فرا بخشی بودن بسیاری از مسائل مربوط به منابع طبیعی وخارج بودن از وظایف یك تشكیلات كه لازمه آن اتخاظ تدابیری برای موظف كردن دستگاههای مسئول برای انجام وظایف محوله ( از جمله سوخت رسانی, ایجاد صنایع كوچك و....)

-        پایین بودن راندمان بهره برداری و تبدیل در صنایع چوب

-        عدم وجود متولی مشخص برای واردات چوب و ورود چوبهای با كیفیت پایین به نام چوبهای خوب

در خصوص فرصتها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 -        ملحق شدن مجدد بخش آبخیزداری به سازمان و یكپارچگی تشكیلات

 -        كم شدن واگذاریهای زمین

-        منصوب نمودن ریاست ادارات كل منابع طبیعی در استانها توسط ریاست سازمان جنگلها, مراتع و آبخیز داری

-    وجود نیروهای دلسوز و صالح در میان متخصصین منابع طبیعی در بخشهای دانشگاه , موسسات و مراكز تحققیاتی و بخش اجرا و استفاده از آنها

-        وجود انجمن های علمی معتبر با نیروهای داوطلب برای كمك در احیای منابع طبیعی

-        مساعد بودن زمینه برای سنتز مطالعات انجام شده در گذشته و اجرای پروژه های مدل در مناطق مختلف

-        تغییر دیدگاه ها و توجه به مردم محلی و مشاركت دادن آنها در پروژه ها و برنامه ها

-        ملی كردن مسائل مربوط به منابع طبیعی و مطرح كردن آن در هیات دولت , مجلس و مجمع تشخیص مصلحت

در پایان ریاست سازمان پس از توضیحاتی در مورد برخی از موارد فوق به مسئله وسعت زیاد زمینهای حریم شهرها و عدم برنامه مشخص برای آنها اشاره نمود. ایشان اظهار داشت كه  ایجاد كمربند سبز اطراف شهرها برای تامین اكسیژن و ترسیب كربن در غالب بوستان خانواده در همین راستا تهیه شده كه اجرا خواهد شد..

 لازم به ذكر است كه روسای انجمنها با شكل فعلی طرح بوستان خانواده مخالفت كرده و آن را مثل سایر طرحهای سازمان غیر كارشناسی می‌دانستند.

مقرر شد موارد مطرح شده در این جلسه مكتوب شده و محورهایی از مطالب فوق به صورت دستور جلسات در جلسات آتی كه به صورت ماهیانه برگزار می‌گردد مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

                  رئیس انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

                                                                                    احمد رحمانی

 [ چهارشنبه 14 تیر 1385 - 02:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : چهارشنبه 14 تیر 1385 - 02:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| انجمن ] [عمومی , ] [+]