تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - جلسه هیات مدیره

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

جلسه هیات مدیره

چهارشنبه 27 اردیبهشت 1385

صورتجلسه هیات مدیره

اولین جلسه هیات مدیره انجمن در سال ۱۳۸۵ با حضور اعضا در تاریخ ۲۵/۲/۸۵ در محل دفتر کار انجمن تشکیل گردید. در این جلسه تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

۱- با توجه به انتقال آقای دکتر دهقان شورکی از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع به موسسه اصلاح بذر مقرر گردید یک نفر از اعضای علی البدل  هیات مدیره به جای ایشان در جلسات شرکت کنند. هماهنگی این کار برای تعیین یکی از دو نفر بعهده آقای دکتر عارفی واگذار شده تا با نظر خود آنها یک نفر برای شرکت در جلسات تعیین شود.

۲- مقرر شد جلسات هیات مدیره در روزهای شنبه هر هفته از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۲ بصورت یک هفته در میان تشکیل گردد.

۳- نامه رسیده از شبکه تشکل های غیر دولتی مبنی بر یک نفر بعنوان رابط و شرکت در جلسات در جلسه مطرح شد و تعیین نماینده بعهده آقای دکتر خسروشاهی واگذار گردید.

۴- تاکید شد هر چه سریعتر خبرنامه ۲۱ تهیه و منتشر شود.

اعضای حاضر در جلسه:

۱- دکتر خسروشاهی

۲-دکتر عارفی

۳- دکتر رحمانی

۴-دکتر لباسچی[ چهارشنبه 27 اردیبهشت 1385 - 08:05 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| انجمن ] [عمومی , ] [+]