تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - صورتجلسه

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

صورتجلسه

دوشنبه 17 بهمن 1384

جلسه هیات مدیره انجمن اعضای هیات علمی موسسه در تاریخ 16/11/84 با حضور اعضا تشكیل و پس از بررسی اخبار و دستور كار جلسه تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید.

1-     در مورد همكاری انجمن با پروژه برون مرزی معرفی شده از طرف یكی از اعضای انجمن، به دلیل عدم حضور ایشان اطلاعات كاملی در این مورد كسب نشد. علیهذا مقرر گردید در صورت انجام پروژه و ادامه همكاری، لازم است مكاتبات و حضور احتمالی نماینده انجمن با معرفی هیات مدیره صورت گیرد.

2-     تاكید شد هر چه سریعتر تراز مالی و صورتجلسه مجمع سالانه انجمن به وزارت كشور آماده و ارسال شود.

3-     مقرر شد مطالب خبرنامه جدید كه با هفته منابع طبیعی نیز مصادف است با مسئولیت آقای دكتر خسروشاهی و همكاری دیگر اعضا سریعتر تهیه و آماده چاپ شود.

4-     در پایان، نامه انجمن جنگلبانی ایران به رئیس سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی در مورد نگرانی از بازنشسته كردن افراد صاحب نظر موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع قرائت شد و مقرر گردید انجمن نیز نظر خود را در این مورد از طریق خبرنامه منعكس كند و در جلسه آتی با رئیس سازمان این موارد نیز مطرح شود.[ دوشنبه 17 بهمن 1384 - 09:02 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : دوشنبه 17 بهمن 1384 - 09:02 ق.ظ]

[ پیام ()|| انجمن ] [دیدگاه , ] [+]