تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - منابع‌ طبیعی‌ و توسعه‌ پایدار

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

منابع‌ طبیعی‌ و توسعه‌ پایدار

شنبه 1 بهمن 1384

مفهوم‌ توسعه‌ پایدار و ابعاد چند گانه‌ آن‌ و حفظ‌ محیط‌ زیست‌ و به‌ ویژه‌ بعد مهم‌ آن ‌یعنی‌ تنوع‌ زیستی‌ كه‌ هر دو زاده‌ كنفرانس‌ ریو (كنفرانس‌ زمین‌) هستند از جمله‌مفاهیم‌ نوینی‌ هستند كه‌ اكنون‌ دل‌ مشغولی‌ اكثر كشورها را تشكیل‌ می‌دهند.امروزه‌ رشد و تعالی‌ جوامع‌، بر مبنای‌ معیارهای‌ گذشته‌ ارزیابی‌ نمی‌شود. میزان‌پایبندی‌ جوامع‌ به‌ مسایل‌ زیست‌ محیطی‌ و حفاظت‌ از منابع‌ طبیعی‌ و به‌ ویژه‌ درسالهای‌ اخیر، رعایت‌ اصول‌ توسعه‌ پایدار و حفظ‌ تنوع‌ زیستی‌، یعنی‌ حفظ‌ طبیعت‌ وگسترش‌ فرهنگ‌ آن‌ معیارهایی‌ اساسی‌ برای‌ ارزیآبی‌ رشد جوامع‌ به‌ شمار می‌آیند. بر همین‌ اساس‌ بی‌ دلیل‌ نیست‌ كه‌ بسیاری‌ بر این‌ باور هستند كه‌ نسل‌های‌ آینده‌ در ورای‌ آنچه‌ امروز به‌ دنیا می‌گذرد، این‌ خوشوقتی‌ و شانس‌ را خواهند داشت‌ كه‌ درگستره‌ روآبط‌ موزون‌تری‌ با طبیعت‌ فرهنگی‌ و ارتباطات‌ روشن‌تری‌ از نظر حفاظت‌ازآن‌ قرار گرفته‌ و احتمالاً دنیای‌ بهتری‌ خواهند داشت‌ در جهان‌ امروز، توسعه‌پایدار و حفظ‌ منآبع‌ طبیعی‌ و محیط‌ زیست‌، به‌ عنوان‌ دو فراز و هدف‌ ارزشمند،یگانگی‌ بوم‌ شناختی‌ طبیعت‌ و جامعه‌ را نه‌ تنها در سطح‌ كشورها بلكه‌ در سطح‌ كره‌مسكونی‌ مورد توجه‌ قرار داده‌اند. تفكر زیست‌ محیطی‌ زمین‌ شاید بتواند بسیاری‌ از آمال و آرزوهای‌ بشری‌ را تحقق‌بخشد. اما این‌ امر ممكن‌ نخواهد بود مگر از طریق‌ ترویج‌ و نشر گسترده‌ و مستمرفرهنگ‌ زیست‌ محیطی‌ در میان‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌. مسایل‌ زیست‌ محیطی‌ امروزه‌دامنه‌ وسیعی‌ پیدا كرده‌ و از حد مسایل‌ فنی‌ گذشته‌ عمیقاً دارای‌ مفهوم‌ اجتماعی‌هستند. به‌ هر حال‌ دستیآبی‌ به‌ مفهوم‌ توسعه‌ پایدار در كنار حفاظت‌ از منآبع‌ طبیعی‌و محیط‌ زیست‌، وظیفه‌ خطیری‌ است‌ كه‌ بر عهده‌ سازمانها، نهادها، مسئولان‌ و كلیه‌دست‌ اندركاران‌ مسایل‌ توسعه‌ و محیط‌ زیست‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ چنین‌ وظیفه‌خطیری‌ جدیت‌ و تلاش‌ همه‌ جانبه‌ای‌ می‌طلبد كه‌ باید بر آن‌ همت‌ گماشت‌. اما سئوالی‌كه‌ هم‌ اكنون‌ فرا روی‌ ماست‌ این‌ است‌ كه‌ به‌ جای‌ ادامه‌ شیوه‌های‌ غارتگرانه‌ای‌ كه‌طبیعت‌ را به‌ نحوی‌ خطرناك‌ از مایه‌ تهی‌ و نظامهای‌ حامی‌ حیات‌ را نآبود می‌كند،چگونه‌ می‌توان‌ با ورود در معامله‌ای‌ سودبخش‌ با طبیعت‌، بر سرعت‌ توسعه‌اجتماعی‌ - اقتصادی‌ افزود؟ و چگونه‌ می‌توان‌ مفهوم‌ همزیستی‌ جامعه‌ و طبیعت‌ را جانشین‌ مفهوم‌ سلطه‌ برطبیعت‌ كرد؟[1] 

                                                            محمد خسروشاهی


[1] -در این زمینه بسیاری از کشورها اقدامات قابل توجهی انجام داده اند؛ چین نرخ باروری خود را به کمتر از دو فرزند به ازای هر زن تقلیل داده و احتمالا تا چند دهه ی آینده به ثبات جمعیتی دست خواهد یافت . دانمارک احداث نیرو گاههای زغال سوز را ممنوع کرده است . اسراییل پیشتاز فناوری های نو در زمینه ی افزایش بهره وری آب بوده است. کره ی جنوبی تپه ها و کوهستان ها را لباس سبز پوشانده است . کاستاریکا برای اتکای کامل اقتصاد کشور به انرژی های نو برنامه ای در سطح کشور به اجرا گذاشته است . آلمان در زمینه ی تغییر سیاست مالیاتی و کاهش مالیات بر در آمد و جبران آن از طریق وضع مالیات بر انرژی پیش قدم شده است . ایسلند اولین اقتصاد متکی بر درآمد جهان را طرح ریزی کرده است .ایالت متحده فرسایش خاک را از سال 1982تا کنون قریب 40% کاهش داده است .هلند به جهان نشان داده که چگونه میتوان نظام حمل و نقلی ایجاد کرد که در آن دوچرخه در افزایش تحرک مردم و بهبود کیفیت زندگی نقش اصلی را داشته باشد و فنلاند هم مصرف قوطی های یک بار مصرف نوشآبه را ممنوع کرده است . اکنون مساله اینست که هر کشور سعی می کند تمام قطعات اقتصاد زیست محیطی را کنار هم قرار دهد. 

 

 [ شنبه 1 بهمن 1384 - 09:01 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : شنبه 1 بهمن 1384 - 09:01 ق.ظ]

[ پیام ()|| انجمن ] [دیدگاه , ] [+]