تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - منابع طبیعی و امنیت غذایی

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

منابع طبیعی و امنیت غذایی

دوشنبه 26 دی 1384

واقعیت امر آن است كه ما امروز در مقطعی از تاریخ و در مرحله ای از توسعه و نیز در موقعیت جغرافیایی حساسی قرار گرفته ایم و تحت هر شرایط و اوضاعی پرداختن به مقولة‌ توسعة‌ پایدار و امنیت غذایی را باید به طور جدی مورد توجه قرار دهیم. تحقق این امر زمانی ممكن است كه بتوانیم منابع طبیعی خود را حفظ كرده و انها را به نحو مطلوب بهره برداری کنیم. مسلما بدون حفاظت از منابع آب، خاك، جنگل، مرتع و بهره برداری بهینه از آنها نمی توان به توسعه پایدار  و تولید مطمئنی در كشاورزی دست یافت. متاسفانه در حال حاضر منابع طبیعی تجدید شونده موجود در نامطلوبترین شرایط، مورد بهره برداری قرار می گیرد. برای دست اندركاران كاملا واضح و روشن است و در جای خود نیز این هشدارها به مسئولین داده شده است ولی از انجایی كه كشور ایران متنعم از ذخایر نفت و گاز بوده متاسفانه در گذشته به کشاورزی توجه چندانی نشده بطوری كه حدود 70 درصد اقتصاد كشور به نفت وابسته است[1]  و در صورت هر گونه تنش یا كاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی موجب مشکلاتی در تمام مسائل مالی و اقتصادی ، برنامه ریزی ، صنعت، كشاورزی و امثال آن خواهد شد و اثرات نامطلوبی بجای می گذارد. از طرفی این موضوع را باید در نظر داشت که نفت، چه بخواهیم و چه نخواهیم روزی تمام می شود و از هم اکنون باید منابع دیگری جایگزین آن نمود. در این مورد نقش بهره گیری بیشتر از منابع طبیعی تجدید شونده تعیین كننده است. عرصه منابع طبیعی تجدید شونده می تواند با برنامه‌ریزی‌ صحیح و اصولی وسیعترین سطح تولید و اشتغال فعال و مولد را در كشور ایجاد نمایند.

تامین امنیت غذایی آن هم در دنیای پر تحول امروز، قطعا مستلزم امنیت در سایر زمینه ها می باشد كه این زمینه ها دارای روابط متقابل با هم هستند و در مواردی هم در تعامل و یا حتی تعارض با هم می‌باشد‌. در فعالیت های كشاورزی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد  و تولید  كشور به ناچار مسئله بهره برداری از منابع طبیعی مطرح است و مانند هر نوع فعالیت توسعه ای كه انسان دارد،‌در این زمینه از فعالیت هم باید از منابع طبیعی استفاده و بهره برداری نمود. منابعی كه شاید در بسیاری از جهات ارزش واقعی ان در محاسبات اقتصادی مورد توجه قرارنمی گیرد. به این ترتیب می توان گفت منابع طبیعی با وجود نقش حیاتی كه در تامین غذا بازی می كنند و از اجزاء اصلی  محیط زیست به شمار می روند، هیچ گاه از توجهی كه در خور اهمیت انها است برخوردار نبوده اند و بهره برداریهای بی رویه و شتابزده موجب تخریب كیفیت و گاه نابودی كامل آنها شده است. نكته این است كه اگر در بهره برداری از منابع طبیعی به ویژه در كاربری آب و اراضی تعادلی منطقی بین هدفهای تولیدی كوتاه مدت و ضروری حفاظت منابع برای هدف های تولیدی و زیست محیطی دراز مدت بر قرار گردد، تامین غذا و حفظ سلامت جامعه در صورتی كه رشد جمعیت در حد معقول مهار شود هدفی دست یافتنی خواهد بود.

                                             محمد خسروشاهی

منتظر دریافت مقالات و دیدگاههای خوب شما هستیم[1]- روزنامه سلام 27 مرداد 1377[ دوشنبه 26 دی 1384 - 11:01 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : دوشنبه 26 دی 1384 - 11:01 ق.ظ]

[ پیام ()|| انجمن ] [دیدگاه , ] [+]