تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - منابع طبیعی و مسئولیت ما

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

منابع طبیعی و مسئولیت ما

شنبه 10 دی 1384
وضعیت منابع طبیعی و مسئولیت ما

 

تا زمانی كه انسان در عرصه گیتی زندگی می كند. و پیش از آنكه یك رویداد فلكی طومار زندگی او را در هم پیچید، همواره باید بیاموزد كه چگونه زندگی كند، به چه نحو از مواهب طبیعی برخوردار گردد و چه بسا از نآبودی مسكن، غذا و امكانات زندگی، این جمعیت را بسویی می كشاند كه نتیجه آن با پیشروی به سوی عرصه های اكولوژیكی طبیعی و دست نخورده و یا در جهت تبدیل زمین های مرغوب كشاورزی به محدوده شهرها و . . . . می باشد. در این راستا اراضی جنگلی و مرتعی شیب دار به زراعت های دیم بی حاصل تبدیل می‌شوند.

جنگل ها در اثر قطع مداوم به فغان آمده، مراتع نالان و افسرده آخرین رسنتی های خود را در اختیار دامهای گرسنه قرار داده، حرارت بیآبانها و داغی شنزارها اراضی همجوار خود را درهم نوردیده و همه و همه حلقه محاصره بر انسان را لحظه به لحظه تنگ تر كرده و نهایتاً موجب افزایش بهره برداری انسان از سایر مناطق گردیده است و این مسئله پیامدی جز كاهش ذخایر منآبع طبیعی در داخل و خارج از زمین را به دنبال نداشته است. به این صورت همواره سطح آبهای زیرزمینی پایین تر رفته، محیط زیست اعم از زمین، هوا و آب آلوده تر شده و بروز وقایع ناهنجاری از قبیل بروز سیلآبها و شتشوی حجم عظیمی از خاك های حاصلخیز كشاروزی فزونی یافته است.

در ادامه این داستان غم انگیز برداشت انسان از طبیعت بیش از پتانسیل آن و بدون رعایت هیچگونه اصول منطقی و علمی صورت می پذیرد و به هر طرف كه بنگریم برآیند همزیستی انسان و طبیعت چیزی جز حركت به سوی ایجاد بی نظمی و اغتشاش در طبیعت و محیط زیست نمی باشد.

روند رو به افزایش سیل در كشور به خوبی نشانگر بروز اوضاعی است كه بر منآبع طبیعی وارد شده است و اگر امروز با‌ آن برخورد صحیح و مسئولانه نشود در آینده ممكن است خطراتی ایجاد كند كه جلوگیری از آنها امكان پذیر نبوده و یا با هزینه ای سنگین و مشكلات فراوان انجام پذیر است. اكنون سخن گفتن از منآبع طبیعی تجدید شونده بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، ضرورتی اجتماعی و انسانی كه نمی تواند تنها به بحث‌های خصوصی كارشناسی بسنده نماید بلكه باید در جهت تنویر افكار عمومی و افزایش معرفت اجتماعی در زمینه منآبع طبیعی گامهای اساسی برداشت و منآبع طبیعی را به جامعه اعم از مردم عادی، مسئولان و سیاست گذاران و مراكز تصمیم گیرنده كشور معرفی نمود.[ شنبه 10 دی 1384 - 03:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| انجمن ] [عمومی , ] [+]