تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

یکشنبه 20 آذر 1384

کارل آلوین شنگ ( Karl Erwin Schenk) دانشمند و محقق آلمانی می گوید:

 

"هرگاه در اندیشه اید که قوت خود را برای یک سال به دست آورید،گندم بکارید. هرگاه در اندیشه اید که قوت خود را برای سال ها به دست آورید، درختان را غرس کنید. هرگاه در اندیشه اید که قوت خود را برای قرن ها به دست آورید، انسان ها را تربیت کنید و هر گاه در اندیشه اید که قوت خود را تا ابد به دست آورید، برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی بکوشید"[ یکشنبه 20 آذر 1384 - 09:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| انجمن ] [تریبون آزاد , ] [+]