تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - كارنامه (خبرنامه)

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

كارنامه (خبرنامه)

سه شنبه 24 آبان 1384

بسمه تعالی

كارنامه جناب آقای دكتر آهون منش در سمت معاونت محترم وزیر و ریاست سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

تامل در كارنامه مدیران صاحب اندیشه كشور و انقلاب و تحلیل خیرخواهانه عملكرد آنان،  برای مدیران بعدی كه خواهان رفع نواقص و بهبود روشها و منشها هستند، می تواند ایجاد كننده فضای سازنده و تحول بخش باشد. انجمن اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، در موقعیت ها و مناسبت های مختلف پیش آمده، ضمن انتشار نامه یا خبرنامه های مختلف، به تشریح و تحلیل وضعیت سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی (تاك) و موسسات و مراكز تحقیقاتی وابسته به تاك پرداخته بود. این  انجمن، در آخرین نامه خود به وزیر محترم جهاد كشاورزی، در خصوص ویژگیهای  رئیس سازمان تاك، سعی نمود تا با كمك به روند انتخاب فردی توانمند در اداره سازمان تاك، قدمی در جهت كاهش مشكلات موجود بردارد.

اكنون كه دوره خدمت جناب آقای دكتر آهون منش در سمت معاونت محترم وزیر و ریاست سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی خاتمه یافته است، انجمن اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، با نیت كمك به بهبود بیش از پیش شرایط كار و تحقیق در موسسات و مراكز مختلف تحقیقاتی وابسته به تاك، اقدام به شمارش "هست  و نیست های مطلوب" در دوره خدمت ایشان كرده است كه به اختصار در پی می آیند: 

 

الف: پسندیده ها

* تحكیم جایگاه اعضای هیأت علمی

* ارج گزاردن به NGO ها و به ویژه، انجمن اعضای هیأت علمی موسسه

* برقراری ارتباط مناسب با دانشگاه آزاد جهت رفاه فرزندان اعضای هیأت علمی

* برخورداری از متانت مطلوب در مواجهه با اعضای هیأت علمی و دیگر اعضای سازمان

* پیگیری جهت برقراری و پرداخت حقوق قانونی اعضای هیأت علمی

* حضور تمام وقت در تاك و عدم اشتغال در سمت های متعدد

* حفظ حرمت افراد و گروهها در مراجعات فردی، گروهی، گردهمایی ها و جلسات

* انتقاد پذیر بودن، استقبال از انتقاد سازنده و اعلام آمادگی  جهت رفع نواقص و عیوبی كه با استدلال ارایه شده باشند

* پیگیری، تجدید سازمان  و فعال نمودن مجدد هیأت امنای سازمان تاك

* برخورداری از روحیه مثبت اندیشی و دور بودن از كوته بینی در مواجهه با افراد، گروهها و مسایل فرا روی

* پیگیری و به ثمر رساندن  موضوع  همسان سازی وضعیت اعضای  هیأت علمی سازمان با اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

* ایجاد فضای مناسب، منظم و مدون جهت گفتگوی سازنده و مناسب بین اعضای هیأت علمی و مسئولین موسسات و سازمان تاك

 * تلاش در جهت كاربردی تر كردن فعالیت های تحقیقاتی سازمان تاك  از طریق تصویب و ابلاغ آئین نامه های مورد نیاز

   

 

       ب: ناپسندیده ها

* كم توجهی به ساختارهای اساسی  مورد نیاز در سازمان تاك برای پیشبرد تحقیقات منابع طبیعی

*  فعالیت محدود در تغییر ساختار و نظام تحقیقات كشاورزی  و منابع طبیعی

* كم رنگ بودن فعالیت ها در جهت ایجاد شرایط برای فرصت های مطالعاتی اعضای سازمان تاك

* افزایش نیافتن بودجه تحقیقات  در مقایسه با افزایش حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و دیگر نیروهای سازمان ( این موضوع باعث شده است تا سهم بالایی از بودجه سازمان، صرف امور جاری و غیر تحقیقاتی بشود)

*  عدم  توفیق در تدوین  نظام جامع تحقیقات

* متحول نشدن ساختار سازمانی تاك

* عدم اشراف سازمان بر موسسات مادر در تهران و مراكز تحقیقاتی در استانها

* ندادن بهای ویژه جهت كمرنگ كردن مسایل موجود بین بخش های تحقیقات و اجرا

* علی رغم اعلام برنامه در مراسم معارفه، در كوچك سازی و بهبود هرم نیروی انسانی سازمان تاك، اقدام بایسته ای مشاهده نشد.

 

ج: برآیند سنجش

بررسی فرازها و فرودهای عملكرد آقای دكتر آهون منش در سمت ریاست سازمان تاك، نشان داد كه قدمهای اساسی برای پی ریزی و سامان دهی ناهمواری هایی كه در زندگی خصوصی و اداری  اعضای هیأت علمی وجود داشته است، برداشته شده است. این اقدامات كه در جای خود، از جمله با ارزشترین و حتی اولی ترین قدمهایی بوده است كه باید به سامان می رسیدند، به خودی خود، باید به عنوان نقطه عطفی در  انجام تحول در تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی به شمار رفته و از فرصت پیش آمده به شایسته ترین وجه استفاده می شد. گرچه تحركاتی در این جهت صورت گرفت، ولی كافی به نظر نمی رسد و نیازمند تلاش بیشتر، تقویت و پشتیبانی مدیران فعلی سازمان تاك می باشد.

 

د: بایسته ها

 بر این اساس، انجمن اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، به مدیران فعلی سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی توصیه می كند تا ضمن توجه به كاستی های فوق الذكر، نظری هم به نكات مذكور در ذیل داشته باشند:

* ضمن اینكه به نیروهای علمی موجود در سازمان تاک، به چشم" دارایی و نه هزینه"  می نگرند، در افزایش بهره وری کارکنان علمی و کارهای علمی سازمان تاک، تلاش كنند،

*  این باور را در خود تقویت كنند كه تحول در سازمان تاک و موسسات تحقیقاتی وابسته ضروری است،

* برنامه ریزی ها بر این محور  متمركز شوند تا امکانات و نیروهای فعال علمی سازمان به روز شده و هر چه بیشتر کارآمد گردند،

* همواره در جوان نگه داشتن نیروها و امکانات موسسات تحقیقاتی، کوشا و برای رسیدن به آن، با صرف وقت کافی و تامین بودجه مورد نیاز از طرق و مجاری ذیربط، تلاش نمایند،

*  تلاش كننند تا فاصله کشور از دانش جهانی کمتر شده  و  بر تولیدات علمی آن آنقدر افزوده شود تا مرز دانش برای رفع مشکلات اجرایی کشور شکسته و آفاق جدیدی توسط دانشمندان ایرانی  فتح شوند

 

 میزان و میزان داری

در قرآن مجید و در بیانات شریف و ارزنده معصومین(علیهم السلام) به وفور موضوعات سنجیدن، سنجیده شدن، سنگینی و سبكی اعمال، محاسبه، مقیاس  و معیار سنجش، برترین و با ارزش ترین اعمال، ترازو، تراز كردن و بالاخره میزان و میزان داری مطرح شده اند. موضوع آنقدر بزرگ، پراهمیت و تعیین كننده است كه بررسی و توضیح آنها نه تنها در توان این قلم نیست، بلكه جایگاه و وزن آنها، آنچنان سنگین است كه در صفحات اندك  این خبرنامه نمی گنجد. با این حال، بر اساس مثل قدیمی كه " آب دریا را اگر نتوان كشید، هم به قدر تشنگی باید چشید"، به ذكر شمه ای از وقایع اتفاقیه كه تطابق بیشتری با موضوع این قلم دارد پرداخته می شود.

به هنگام شنیدن كلمات گران فروش، گران فروشی، اذهان مردم ما عمدتا به سمت مغازه داران و كسبه جزء و كل، كه فروشنده اجناس متنوع هستند، معطوف شده و كمتر متوجه "خود" می شود، چرا كه ،به ظاهر، كالایی برای عرضه به سایرین در دست ندارند. با این حال، حقیقت قضیه چیز دیگری است، زیرا اگرچه علی الظاهر، بسیاری از مردم، فروشنده كالا نیستند ولی دائما در جریان مبادلات مادی و غیر مادی قرار داشته و حتی گاهی خود را مغبون و زمانی برنده تبادلات زندگی می دانند.

 اكنون در كسوت هیأت علمیِ یك موسسه تحقیقاتی، بهتر است نظری به خود انداخته و نیك اندیشه كنیم كه در خصوص وضعیتی كه در هر یك از ما وجود دارد، بحث سبكی و سنگینی عمل، ستانده ها و داده ها چگونه است. از یك عضو هیأت علمی در یك موسسه تحقیقاتی یا دانشگاهی این انتظار هست كه تحقیق كردن و یا آموزش دادن و یا هر دو مورد را در دستور كار خود قرار دهد. بدیهی است كه بر اساس شرایط، قوانین و آیین نامه های موجود، صورت این انتظار برآورده می شود، ولی كیل، میزان و یا معیار روشن و گویایی كه از نظر كمی و كیفی قادر به بیان وجود یا عدم وجود تعادل در ستانده ها و داده های عضو هیأت علمی باشد، وجود ندارد. شواهد حاكی از آن است كه در بسیاری از موارد، تلاشهای زیادی  برای دریافت به موقع و به اندازه " ستاندنی های" مندرج در بخش نامه ها و آئین نامه های صادره، بعمل می آید اما در زمینه "بازدهی هایی" كه حق دولت، مردم، مسئولین كشوری و از همه مهم تر، قابل ثبت در نامه عمل هر فرد است و باید كه در ازای دریافت حقوق، مرخصی تشویقی و مزایای گوناگون توسط كاركنان و اعضای هیأت علمی موسسات و دانشگاهها، ارایه گردد، میزان و یا معیار قابل قبولی وجود نداشته و حتی در ایجاد آن نیز تلاش چندانی به عمل نمی آید. در شرایطی كه به همت دولتمردان و قانون گزاران، پرداخت حقوق و مزایای مختلف به اعضای هیأت علمی، نسبت به سایر حقوق بگیران دولت، افزایش قابل توجهی یافته است، شایسته نیست كه تحول درخور توجهی در بازدهی علمی و عملی این گروه از فرهیختگان كشور پدیدار نشود. اگر این اعتقاد در این افراد هست

( كه هست) كه سنجش اعمالی در فردای امروز وجود دارد،  باید كه خودِ اعضای هیأت علمی، كمر همت بسته و آستین عزت  و غیرت بالا زده، در جهت میزان سازی داده ها و ستانده هایشان اقدام عملی مطلوب به عمل آورند.  

 

سخنی با مسئولین

وزیر محترم جهاد كشاورزی جناب آقای مهندس اسكندری

موضوع: نگرانیهای اعضای جهاد سازندگی سابق در مورد حق بازنشستگی

با سلام، استحضار دارید اعضای وزارت جهاد سازندگی سابق كه با فرمان حضرت امام خمینی(ره) و با عشق خدمت به كشور در سال 1358 كار خود را در آن وزارتخانه شروع كردند اكنون در شرف بازنشستگی هستندو در خصوص دریافت حق بازنشستگی برای خود و خانواده‌ دچار نگرانیهایی هستند چرا كه پس از بررسی پرونده تعدادی از همكاران مشخص شد حق باز نشستگی قریب به اتفاق پرسنل جهاد تا سال 1367 پرداخت نشده است.  لذا دراین ارتباط چند سؤال مطرح است:

1-  چرا تا كنون نسبت به پرداخت حق بازنشستگی پرسنل جهاد سازندگی تا قبل از سال 1367 اقدامی نشده است؟

2- با توجه به افزایش حقوق سنوات اخیر بخصوص در مورد اعضای هیات علمی وزارتخانه آیا صندوق بازنشستگی كاركنان وزارت جهاد كشاورزی كه مسؤل پرداخت حقوق بازنشستگی این افراد است، می‌تواند از پس پرداخت آن برآید؟

3- آیا بر چگونگی سرمایه و سرمایه گذاری های موجود این صندوق نظارتی صورت گرفته و می‌گیرد. از آنجائی كه تعداد زیادی از پرسنل جهاد سازندگی سابق در مدت كوتاهی در آینده نزدیك بازنشست می‌شوند چگونه می‌توانند از توان مالی صندوق برای پرداخت بدهی‌های خود اطمینان حاصل نمایند؟

4- آیا امكان ادغام صندوق بازنشستگی كاركنان وزات جهاد سازندگی با صندوق بازنشستگی كشوری وجود دارد و آیا بررسی كارشناسی در این خصوص انجام شده است یا خیر؟

5- آیا نمی‌توان  با تهیه و ارسال لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی این مشكل را حل نمود؟

با شناختی كه از جنابعالی داریم و با توجه به اینكه جنابعالی نیز از بدو تاسیس این تشكیلات در آن حضور مستمر داشته‌اید انتظار می‌رود دستور فرمایید مطالب فوق بررسی شده و اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.

 

تریبون آزاد

 

 

افتخار بازنشستگی

بدون شك عامل توسعه­ی علومی كه هم­اكنون بشریت را به اوج اقتدار دانایی و فناوری رسانده است، نه فقط دستگاه­ها و ابزار تكنولوژیك است؛ بلكه تلاش دانشمندان گمنامی است كه عمر خود را در راه توسعه­ی مرزهای دانش و آگاهی بشری صرف كرده‌اند. این را هم نباید فراموش كرد كه این افراد در اغلب موارد در سكوت زندگی می‌كنند و در خاموشی محض هم می‌میرند؛ با این وجود، دین خود را در حد توان و بضاعت علمی خویش به جامعه و زادبوم مادری، ادا می­كنند.  این گروه متعلق به كشور و یا نژاد خاصی هم نبوده و نیستند. با همه­ی این اوصاف، تمامی كشورهایی كه به ستاده­های كار این جامعه اعتقاد دارند، با دیده­ی احترام به آنها می‌نگرند. 

چنین است كه باید اذعان داشت، حركت اخیر مسئولین در بازنشست كردن پرسنل تحقیقاتی مؤسسات تحقیقاتی وزارت جهاد كشاورزی از چند دیدگاه قابل تأمل می­نماید:

              نخست آنكه اگرچه بازنشستگی حق است و افراد به هر حال توان جسمی و فكری محدودی دارند و باید در یك آستانه­ای جای خود را به محققین جوان­تر بسپارند، ولی باید این جایگزین قبلاٌ تربیت شده باشد تا خلاء وجودی آنها در روند كار اخلال ایجاد نكند؛

             دوّم آنكه كسی كه یك عمر برای تحقیقات (كاربردی یا بنیادی) در مجموعه‌ای تلاش كرده است، سزاوار این است در زمان بازنشستگی با حرمت و احترام او را بدرقه كرد، چرا كه بهترین ایام عمر را در راه خدمت به تحقیقات این مرز و بوم سپری كرده است؛

             سوّم آنكه آیا شایسته است افرادی كه در سنین بالا كماكان توان تلاش و سازندگی دارند، همان طور پس از 30 سال یا 30 سال و اندی رها شوند و یا اینكه باید به هر حال سازوكاری بخردانه و عملی تدارك دید تا از وجود ایشان و تجارب ناهمتایشان به صورت­های مناسب استفاده كرد.

            و چهارم اینكه  تبعیض در باز­نشسته كردن پرسنل علمی ارگان­های آموزشی (وزارت علوم تحقیقات و فنآوری) و پژوهشی این گمان را تقویت می­كند كه دانشمندان یك ارگان بر دیگری برتری دارند! حتّی اگر قابلیت هم نداشته باشند.

از این رو پیشنهاد می‌شود تا مسئولین در باز نشسته كردن افراد با تأمل كافی عمل كنند؛ هر چند كه آشكار است، این دریافت بدان معنی نیست كه افراد یادشده مایلند همیشه در پست خود باقی مانند.

 [ سه شنبه 24 آبان 1384 - 09:11 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : سه شنبه 24 آبان 1384 - 11:11 ق.ظ]

[ پیام ()|| انجمن ] [خبرنامه ها , ] [+]