تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - جلسه مشورتی

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

جلسه مشورتی

چهارشنبه 16 شهریور 1384

جلسه انجمن های منابع طبیعی با رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی

در تاریخ 15/6/84 جلسه ای با حضور رؤسای انجمن جنگلبانی، مرتعداری، جامعه جنگلبانی، انجمن اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، انجمن علمی صنایع چوب و کاغذ و آقای مهندس جلالی رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی پیرامون چگونگی همکاری انجمن های منابع طبیعی با سازمان موصوف بر گزار گردید.

در این جلسه در ارتباط با تدوین مجموعه معیارها و استانداردهای فنی و مهندسی مربوط به منابع طبیعی کشور بحث و تبادل نظر بعمل آمد و مقرر گردید ضمن فعال تر شدن بخش منابع طبیعی سازمان، این استانداردها در آینده نزدیک برای بررسیها و ارزیابی های کارشناسی در اختیار کارشناسان مربوطه قرار گیرد. در این ارتباط پیشنهاد شد از طرف انجمن های مربوطه نمایندگانی در کمیته های تخصصی سازمان شرکت داشته باشند، همچنین در جهت عضویت بیشتر کارشناسان منابع طبیعی در سازمان اقداماتی صورت گیرد.

با عنایت به اینکه یکی از کاندید های معاونت وزیر جهاد کشاورزی برای سازمان جنگلها و مراتع کشور آقای مهندس جلالی است لذا پس از بحث و تبادل نظر پیرامون چالشهای موجود منابع طبیعی، معیارهای مورد نظر انجمن های شرکت کننده در جلسه برای انتخاب ریاست سازمان جنگلها و مراتع کشور به اطلاع ایشان رسید که ازجمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد

- داشتن تخصص و شناخت کافی نسبت به منابع طبیعی کشور

- تجربه کاری در زمینه مدیریت و امور اجرایی منابع طبیعی

- توان بالا و فساد ناپذیری و مبارزه با فساد در این زمینه

- مردمی بودن و اعتقاد به مدیریت مشارکتی

- داشتن دغدغه و برنامه ریزی لازم برای حفظ آب و خاک کشور[ چهارشنبه 16 شهریور 1384 - 11:09 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| انجمن ] [عمومی , ] [+]