تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - میز گرد

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

میز گرد

دوشنبه 27 تیر 1384

جایگاه منابع طبیعی کشور در برنامه ریزی و تشکیلات اداری

در تاریخ 7/4/84 میز گردی پیرامون این موضوع با حضور رئیس انجمن جنگلبانی ایران ؛ انجمن مرتعداری ایران؛ جامعه جنگلبانی ایران و انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در محل دفتر ماهنامه دام، کشت و صنعت تشکیل گردید. در این جلسه مسئولین انجمن ها نقطه نظرات خود را پیرامون لایحه تشکیلات پیشنهادی دولت ارایه کردند که در ماهنامه مذکور به چاپ می رسد.[ دوشنبه 27 تیر 1384 - 10:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| انجمن ] [عمومی , ] [+]