تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - نقد لایحه تشکیلات کلان دولت در خصوص پیشنهاد تشکیل

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

نقد لایحه تشکیلات کلان دولت در خصوص پیشنهاد تشکیل

دوشنبه 27 تیر 1384

وزارتخانه[1] محیط زیست ، آب و جنگل!!

در تاریخ 31/3/84 جلسه ای با شرکت آقایان دکتر شامخی رئیس انجمن جنگلبانی ایران، دکتر مقدم رئیس انجمن مرتعداری ایران؛ دکتر رحمانی رئیس انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ؛ آقای مهندس نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در حضور آقای دکتر برادران شرکاء معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل گردید.

در این جلسه بر لزوم یکپارچه بودن عرصه های منابع طبیعی در قالب یک سیستم واحد تاکید شد و خطرات ناشی از تفکیک مولفه های این سیستم بویژه با توجه به عدم کار کارشناسی قابل توجه برای پیشنهاد این وزارتخانه بطور مشروح بیان گردید و ضرورت تشکیل وزارتخانه ای برای انجام امور مربوط به منابع طبیعی کشور از سوی این انجمن ها پیشنهاد گردید.

در پایان جلسه مقرر شد استدلالات مربوطه و تخصصی بصورت مکتوب تهیه و در اختیار آقای دکتر برادران شرکاء قرار گیرد تا در جلسه هیات دولت مطرح شود. نظرات انجمن های مذکور پس از دو روز به شرح زیر در اختیار ایشان قرار گرفت.

بخش دوم نامه

[1] در وزارتخانه جدید مرتع از جنگل جدا شده و در وزارت جهاد کشاورزی باقی مانده است


ادامه مطلب
[ دوشنبه 27 تیر 1384 - 09:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : چهارشنبه 29 تیر 1384 - 09:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| انجمن ] [عمومی , ] [+]