تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - اعضائ هیئت مدیره

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

اعضائ هیئت مدیره

دوشنبه 30 خرداد 1384

1-     دکتر احمد رحمانی               رئیس هیئت مدیره

2-     دکتر یحیی دهقان شورکی    عضو اصلی     = 

3-     دکتر حسن مداح عارفی       عضو اصلی    =

4-     دکتر محمد خسروشاهی      عضو اصلی    =

5-     دکتر محمدحسین لباسچی   عضو اصلی    =

6-     دکتر فرهاد اسدی              عضو علی البدل

7-     دکتر حسن عسکری           عضو علی البدل

 [ دوشنبه 30 خرداد 1384 - 01:06 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : چهارشنبه 1 تیر 1384 - 12:06 ق.ظ]

[ پیام ()|| انجمن ] [معرفی اعضای هیأت مدیره , ] [+]