تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - جلسه هفتگی

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

جلسه هفتگی

دوشنبه 30 خرداد 1384

در جلسه هفتگی انجمن چه گذشت

( خرداد ماه هفته چهارم)

پس از بررسی دستور کار و نامه های رسیده تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ شد

 

- * روز سه شنبه جلسه ای با شرکت انجمن های جنگلبانی-مرتعداری-هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و جامعه جنگلبانی با حضور آقای دکتر برادران شرکاء(رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) برگزار می شود. موضوع جلسه در ارتباط با وزارتخانه جدید پیشنهادی از طرف آن سازمان است. مقرر شد یک نفر از اعضاء هیئت مدیره انجمن در این جلسه شرکت کند.

- * روز  پنجشنبه 2/4/84 گردهمایی سراسری ان-جی-او ها در محل دفتر شبکه (تهران خیابان خارک) با عنوان مدیریت جنگل و توسعه پایدار برگزار می گردد. مقرر شد یکی از اعضای انجمن هیئت علمی با تخصص ذیربط در این جلسه شرکت کند.

- * درخواست یکی از اعضائ انجمن برای معرفی و شرکت در سمیناری که توسط ان-جی-او های جهانی برای بحث و بررسی در مورد توسعه پایدار در نیویورک برگزار می شود، مورد موافقت هیئت مدیره قرار نگرفت.

- * مقرر شد کمیته های سه گانه انجمن نسبت به تشکیل جلسات درون گروهی اقدام نموده و بیش از پیش فعال شوند.[ دوشنبه 30 خرداد 1384 - 01:06 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : دوشنبه 30 خرداد 1384 - 01:06 ق.ظ]

[ پیام ()|| انجمن ] [عمومی , ] [+]